Undersøkelse

Ved en vanlig undersøkelse ser vi etter hull(karies) og eventuelt dårlige fyllinger som bør skiftes. Vi kontrollerer også tannkjøtt og slimhinner.

Røntgenbilder er nødvendig for å gjøre en god undersøkelse. Vi buker digitale røntgenbilder og det krever mindre stråledose og sparer miljøet for giftige kjemikalier.

I løpet av en undersøkelse diagnostiserer vi før vi gjør oss opp en mening om hvilke behandlingsbehov du har. Videre blir vi enige om en behandlingsrekkefølge og hvis det er mye som skal gjøres setter vi også opp et skriftlig kostnadsoverslag.

Det er viktig for oss å gi deg god informasjon samtidig som det er rom for spørsmål og dialog både under og etter undersøkelsen.

Første gang du er hos oss ønsker vi å få dine helseopplysninger. Dette gjør vi fordi mange sykdommer og medikamenter påvirker munnhulen og tannhelsen, eller gjør at vi må ta spesielle forholdsregler under behandlingen.

 

Fyllingsterapi

Når et hull (karies) i tennene har nådd en viss størrelse må karies fjernes og hullet fylles med en tannfylling. Andre ganger bør vi skifte dårlige fyllinger for å forebygge fremtidige hull. Av og til kan det også være ønskelig å bytte fyllinger av estetiske årsaker, en hvit fylling ser penere ut enn en mørk amalgamfylling.

Valg av fyllingsmateriale er avhengig av størrelsen på hullet og plasseringen på tannen og i tannsettet. Etter de nye retningslinjene fra Sosial og Helsedepartementet har vi sluttet å bruke amalgam som fyllingsmateriale. I stedet bruker vi i all hovedsak kompositt, som er et hvitt plastmateriale

Komposittfyllinger(Plastfyllinger)

Kompositt er et hvitt plastmateriale som legges direkte inn i tannen.

Kompositt brukes i fortenner og i mellomstore hull i jeksler.

Ut fra en fargeskala velger vi en farge slik at fyllingen går mest mulig i ett med tannen.

Porselensfyllinger

Hvis hullet er så stort at kompositt ikke egner seg kan et porselensinnlegg være et godt alternativ. Det tar litt lengre tid å lage et porselensinnlegg fordi vi må sende et avtrykk av tannen til tanntekniker som lager selve innlegget før vi kan lime det fast i tannen. Porselensinnlegget lages i en farge som passer akkurat til tannen din og som har en behagelig overflate.

Gullfyllinger

Gullinnlegg er et annet alternativ til kompositt og har generelt bedre holdbarhet enn porselen. Fremstillingsprosessen er den samme som for porselen. Gullinnlegg egner seg godt der tyggetrykket er stort og estetikken mindre viktig.

Porselensfasetter

Fasettene er fliser av porselen som limes på tennene for å få bedre form og farge på tennene.

Hvis det for eksempel er store mellomrom mellom fortennene kan dette fjernes helt eller delvis ved hjelp av fasetter.

 

Rotfylling

Hva er en rotfylling?

Nerven i tannen fjernes og fylles igjen med en rotfyllingsmasse.

Dette gjøres vanligvis ved en eller to gangers behandling. Enkelte tenner kan det være spesielt komplisert å behandle og det vil da kunne medføre enda flere behandlingsseanser.

Symptomer

De vanligste symptomene er ”ising”, eller at det gjør vondt når tennene kommer i kontakt med kald eller varm mat og drikke. Dette kan vare en stund eller gå over til kraftig tannpine. Tannen kan etter hvert også bli øm å tygge med og føles for høy. Andre ganger sees fargeforandring på tannen. Det kan av og til oppdages betennelse på røntgenbilde uten at det har gitt nevneverdige symptomer.

Hvorfor må man rotfylle?

Rotfylling må utføres når nerven i tannen er skadet eller død.

Skade kan komme av hull (karies) som har gått inn til nerven, eller ved et kraftig slag mot tannen. Tenner med dype fyllinger, kroner eller broer, må noen ganger rotfylles en tid etter behandlingen pga. betennelse i nerven forårsaket av bakterier.

 

Krone

Krone lages når større deler av tannen er ødelagt. Store fyllinger vil da ha en usikker prognose og det vil være en bedre løsning på lang sikt å lage en krone. I første behandlingsseanse slipes tannen og det tas et avtrykk av tannen som leveres til tanntekniker. Det tar ca. 1 uke å fremstille tannen hos tanntekniker.(I denne perioden settes en midlertidig krone over tannen)

Ved neste besøk hos oss sementeres kronen på plass over den preparerte tannen.

 

Bro

Hvis du mangler en eller flere tenner kan disse erstattes ved å lage en bro. De manglende tennene erstattes ved at kunstige tenner (kroner) festes sammen i en rekke. Endene av rekka (broen) festes i eksisterende tenner. For at det skal være mulig å feste broen må de eksiterende tennene slipes ned slik at broen kan festes. Fremgangsmåten er den samme som ved fremstilling av krone, men selvsagt mer omfattende.

       

1. Det mangler en tann. Nabo tennene slipes til. Det tas avtrykk, som sendes til teknikker.

2. Teknikker lager broen med et kunstig tann bestående av gull kjerne og porselen utenpå.

3. Broen sementeres på de to tennene som slipte til. Og man har fått erstattet manglende tann.

 

Tannkjøttsykdommer

Tannkjøttet blir rødt og hovent og blør lett. Dette skyldes at det ligger et bakteriebelegg på tennene nede ved tannkjøttlomme. Blødningen (og betennelsen) forsvinner hvis belegget blir fjernet. Dette kan du som regel greie selv med grundig tannpuss og bruk av tannstikker eller tanntråd. Det er nødvendig med instruksjon og veiledning av tannlegen. Ved avansert tilfeller fører dette til tann mobilitet, smerter og tanntap.   

 

Protese

Vi har forskjellige varianter av proteser, men uansett type gjør vi en individuell tilpasning for hver enkelt pasient.

Partiell protese (Delprotese)

Brukes når flere tenner mangler og de gjenværende tennene er stabile og kan brukes til støtte for delprotesen.

Helprotese

Når alle tennene i en kjeve skal erstattes, brukes en helprotese. Da må eventuelle gjenstående tenner/røtter fjernes. Protesen vil ”suge” seg fast til underlaget og holdes på plass av leppe, kinn og tungens underside.

Både med hel og delprotese tas det avtrykk/avstøpning flere ganger. Det er tannteknikeren som lager selve protesen. Under hele prosessen blir det flere besøk hos tannlegen. Dette for å justere og tilpasse protesen slik at resultatet blir best mulig, og for at den skal sitte godt..

 

Kirurgi

Visdomstenner / Retinert tann

De aller fleste av oss får visdomstennene. Noen har plass til dem, mens andre må fjerne dem for å unngå komplikasjoner.

Vi gjør alt vi kan for å bevare alle tennene - også visdomstennene. Av og til har visdomstennene en beliggenhet som gjør at det blir betennelse i tannkjøttet rundt tannen. Det kan gi hevelse og være svært smertefullt. I slike tilfeller bør visdomstannen fjernes. Andre årsaker til at de må fjernes kan være plassmangel eller feil posisjon.

 

Det er også vanlig med hull i visdomstennene og hvis hullene er store eller vanskelig å reparere er trekking ofte en fornuftig behandlingsform.

Visdomstenner fjernes ved vanlig tanntrekking eller ved et lite kirurgisk inngrep. Det kommer helt an på hvor mye av tannen som synes, og hvordan den ligger. Dette kan vi kontrollere med et røntgenbilde.

I noen tilfeller vil vi henvise til en oral kirurg som opererer ut visdomstannen. Etter fjerning av en visdomstann i underkjeven kan man ofte få litt hevelse, ømhet og smerte.

PRAKTISKE RÅD ETTER KIRURGISKE INNGREP I MUNNEN

- Unngå å spise /drikke de første 2 til 3 timene etter inngrepet bortsett fra  eventuelle smertestillende tabletter med drikke etter 30 til 60 minutter.

- Unngå overdreven munnskylling de første 1 til 2 døgn.

- Unngå røyking de første 6 timene.

- Unngå sterk fysisk aktivitet: trening/jogging/ svømming etc. den første uken.

- Det vil normalt bli noe smerte, hevelse og gapebesvær de første 3 til 5 dagene etter inngrepet. Det er også normalt med litt sivblødning eller blodtilblandet spytt de første 1 til 3 dagene.

- Jevn, plagsom blødning stanses ved å bite fast på er utlevert kompress eller egnet rent lommetørkle lagt direkte på operasjonsområdet i 30 til 60 minutter.

- For å sikre godt renhold anbefales skylling med CORSODYL

 ( reseptfritt på apotek) i 1 minutt morgen og kveld.

- Eventuelle sting i munnen kan vanligvis fjernes av tannlege etter

 7 til 10 dager dersom ikke annet er bestemt.

- Ved behov ta kontakt med Astafjord Tannklinikken på telefon. 77 52 80 60

 

Implantat

Mangler man en eller flere tenner er det mulig å få satt inn en skrue i kjevebenet (implantat). På implantatet kan det deretter festes en ny kunstig tann. Denne behandlingen anbefales dersom det ikke er mulig å lage bro, eller når nabotennene er nesten feilfrie.

 

Tanngnissing (Bittskinne)

I perioder hvor man er stresset, har man ubevisst lett for å presse eller gnisse tennene mot hverandre, spesielt om natten. Man våkner med stive og ømme kjeveledd eller hodepine. Da er en bittskinne ofte løsningen.

Det finnes 2 forskjellige bittskinner. En som kalles "NTI-skinne" og som sitter kun på fortennene i overkjeven. Denne lages mens du sitter i stolen, og du får den med hjem samme dag.

Den andre bittskinnetypen dekker alle overkjevetennene. Ved denne bittskinnen må man ta avtrykk som sendes til tekniker.

Begge skinnetypene virker som ”støtdempere” på kjever og muskulatur og hindrer trykk når du biter sammen. En bittskinne forhindrer også slitasjen som oppstår når tennene gnisser mot hverandre.

 

Bleking

Er det trygt?

Ja. Bleking av tenner under oppsyn av tannlege er trygt. Dette er vitenskapelig bevist gjennom studier over flere år.

Bleking hjemme

Når du skal bleke hjemme., tar vi et avtrykk av tennene dine og det fremstilles en myk, behagelig skinne. Fremstilling av skinne tar ca. 1 uke.

I skinnen plasseres en gel og skinnen settes på tennene. Du kan selv velge om du vil bleke om dagen eller om natten.

Dagbleking

Du bleker 2 ganger pr. dag. Hver blekeseanse varer ca. 45min.

Nattbleking

Du ligger med blekeskinnen hele natten. Begge blekeprosedyrene tar 7-10 dager.

Varighet

Ved god munnhygiene og puss av tennene som vanlig, spesielt etter å ha spist eller drukket fargesterk mat, kan resultatet holde i mange år. Hvis du inntar fargesterke emner som tobakk, kaffe, te og rødvin kan du behøve en blekeprosess annet hvert år. Du kan oftest bruke den samme blekeskinnen. Da holder det å kjøpe mer gel til skinnen.

Bivirkninger

Enkelte kan oppleve økt følsomhet for varme/kulde under blekeprosessen.

Dette er forbigående, men vi anbefaler likevel å ta et opphold på 1-2 dager i blekeprosessen hvis disse symptomene oppstår.

Skylling med fluorholdig munnskyllevæske under blekeprosessen anbefales for å motvirke ising mens blekingen pågår.